ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา ร่วมการประชุมเครือข่ายนวัตกรรมสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครื่อข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์​โปรแกรม zoom

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา ร่วมการประชุมเครือข่ายนวัตกรรมสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครื่อข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566

ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์​โปรแกรม zoom