ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณอนุวัต สาครขำ (ผู้ปกครองน้องมหาสมุทร) ที่มอบเก้าอี้สตูล จำนวน 10 ตัว ขอให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณอนุวัต สาครขำ (ผู้ปกครองน้องมหาสมุทร) ที่มอบเก้าอี้สตูล จำนวน 10 ตัว ขอให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ