ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายนันทน์ ภัทรขันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่าง ประจำปี 2565 ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนที่ทำการแสดง และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายนันทน์ ภัทรขันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่าง ประจำปี 2565 ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนที่ทำการแสดง และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายนันทน์ ภัทรขันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่าง ประจำปี 2565 ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนที่ทำการแสดง และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี