ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มอบหนังสือ เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มอบหนังสือ เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี